Digging in hard ground is more relaxing to a worm than going fishing...

Eli en lief zijn de Nederlandse grens nog niet over of de verdorvenheid van het multiculteralisme slaat me weer vol op de voortandjes.

Cultureel relativisme beweert dat er geen absolute normen zijn voor de beoordeling van de menselijke cultuur. Vandaar dat alle culturen als gelijk dienen te worden beschouwd, maar toch ook weer een beetje verschillend. Deze roep om acceptatie en openheid van geest is niet inclusief de Westerse cultuur zelf, want daarvan wordt de geschiedenis beschouwd als weinig meer dan een misdaad tegen de rest van de mensheid. In de afgelopen dertig jaar, en nog langer terug, hebben veel van de leidende opiniemakers in Westerse universiteiten, de westerse media en de kunsten, onze Westerse cultuur beschouwd als, op zijn best gezegd, iets om ons voor te schamen. Of in het slechtste geval iets dat moet worden bestreden. Het Westen mag andere culturen niet beoordelen, maar moet het eigene wel veroordelen.

Waarom ik in deze eerste kakel van het jaar 2014 nu juist met deze regels afkomstig uit het compendium van Anders Behring Breivik begin?

Inzamelacties zoals die van Unicef, Een hero for zero, of die van Serious Request leken in de decemberperiode op bijna heel Nederland een soort van verplichting om te doneren te leggen.

Ondanks, zo begreep ik later, de tegenvallende inkomsten (Hero for Zero 190.000 euro en Serious Request net aan 12,5 miljoen euro) was het fanatisme bij de collectanten met de kerst dit jaar (2013) ongeëvenaard! Ja, even diende Nederland zich één volk te moeten voelen. Op de radio hoorde ik een paar 'weigeraars' ervan beschuldigd worden harteloos te zijn. Kunnen wij als oud kolonialisten dan niet een beetje medemenselijkheid opbrengen? zo hoorde ik iemand jammeren bij de lokale versie van het glazen huis in het winkelcentrum bij mij in de buurt. Bijna kokhalsen moest ik bij de opmerking We hebben het hier toch zo goed! Maar echt aan de racekak ging ik bij het: We zijn toch allemaal gelijk? gezemel. Ontsnappen was bijna onmogelijk, als je geen nee durft te zeggen tenminste. Sterker, door internationaal gecoördineerde acties was de druk zelfs in-ter-na-tio-naal! Zo ook bij een familielid. Na decennia hard werken kon hij zichzelf nu ook een stakkertje in één of ander vaag Aziatisch shithole veroorloven en doneert hieraan nu maandelijks. Nou dat gaf em wel een fijn gevoel hoor... tot de upperclass kunnen behoren! Zijn er in Polen geen arme gezinnen? kon lief niet nalaten droogjes op te merken, toen ze het verhaal hierover hoorde.

'Waarheid'

Waar komt die druk om, laat ik het maar even 'solidair' noemen, te moeten zijn, vandaan? Werpt de creatie van die nieuwe historische entiteit, namelijk 'Europa', en de decennialang politiek correct gedragsbeïnvloeding vruchten af?

Samenhorigheid met 'minderbedeelden' vanwege de financiële crisis kan ik me als reden niet voorstellen. Alle cultureel marxisten roepen immers al eeuwen dat in slechte economische tijden minderheden het nog zwaarder te verduren krijgen dan ze het doorgaans al hebben. En dat zij dan de schuld van alle tegenslag in de schoenen geschoven krijgen. Kijk maar naar het Midden Oosten. Christenen, die in islamitisch shitholes altijd een minderheid zijn, laten daar bij bosjes het leven. Luciferdoosje met hierop in het Pools en Russisch reclame voor 'Europa'. Nee eerder lijkt mij dat de vorming van die Europeesche federale staat, bestaande uit dat nieuwe Europeesche volk. Dat een nieuwe Europeesche samenleving moet vormen, en waarin plek is voor iedereen, de reden...

Om deze multiculturele heilstaat op te kunnen richten dienden natuurlijk wel de oude natiestaten te worden ontmanteld. En hoe doe je dit nu niet beter dan door het massaal importeren van niet-Europeesche immigranten om zodoende de autochtone culturele identiteit te 'verwateren'! Wat er van het 'volk' overblijft voorzie je, na haar van het laatste stukje nationaal bewustzijn, namelijk haar munt, te hebben ontdaan, van nieuwe vlaggen, symbolen en een Europeesch volkslied. Het (kunstmatig) Europeesch patriottisme krijg je er dan vanzelf bij! Welkom, dus Roemenen en Bulgaren, in deze nieuwe multiculturele heilstaat! Waarin, dankzij de rode kapitalisten, ook jullie cultureel erfgoed tot een emotionele identificatie met Europeesche instellingen zal vervallen! Opdat straks, de niet Christenen op Christelijke feestdagen, de fabrieken door kunnen laten draaien en de winkels bemannen. En vice versa tijdens bijvoorbeeld de ramadan... Boeien dan, dat in dit gesloten en geheimzinnige apparaat maar bar weinig van de belangrijke besluiten door democratisch gekozenen worden gemaakt. Toch? Kijk maar naar hoe in Letland de euro tegen de wil van het volk wordt ingevoerd. Immers, in de Europeesche loterij maak je als kersverse EU burger kans op waanzinnig grote geldprijzen en ondersteun je door hieraan mee te doen ook nog eens talloze goede doelen projecten in landen waar mensen het minder hebben... Nou als dat geen buitenkans is, weet ik het ook niet meer!

Jammer voor hen die toetreden tot dit nieuwe Europeesche volk is natuurlijk wel dat zij zich (nog) niet realiseren dat het de bureaucraten zijn die besluiten hoe zij als Europeanen dienen te leven. Dat critici van dit apparaat als antidemocratische krachten worden gebrandmerkt. En dat patriotten die zich actief tegen het opgeven van de nationale soevereiniteit verzetten ervan zullen worden beschuldigd xenofoben en gore nationalisten te zijn. Creeps die naar de naziegruwelen van de jaren '30 en'40 terug willen keren.

1984

Toen ik deze kerst in Polen, bij het bezoek aan het graf van een goede oude vriend, alwaar ik een traditioneel graflicht wilde ontsteken, een doosje lucifers in mijn handen gedrukt kreeg. Ontwaarde ik hierop de afbeelding van een oude bekende: het spook van de propaganda! Reclame voor Europa, op een fokking doosje lucifers! Wat nog ontbrak was de tekst U bent gelukkig!

Het wordt tijd dat we onszelf realiseren dat multiculturalisme, op het niveau van de natiestaat, bevolkingsgroepen in 'stammen' scheidt. En dat dit precies de status is die horigen in de middeleeuwen hadden. Het idee dat we andere culturen moeten 'respecteren' door geen kritiek op hen te hebben draait de klok eeuwen terug en zal middeleeuwse gevolgen hebben. Alleen nadat wij, patriotten, nationalisten, racisten en fascisten. Of hoe de multiculturalisten ons ook zullen noemen. In ons verzet zullen durven volharden, zal uiteindelijk blijken dat er iets lelijks, iets goors, broeit onder de Europeesche utopie. En zal de Europeesche Unie, net zoals de Sovjet-Unie dit deed, instorten.

Ik zal me aan mijn goede voornemen houden, de vraag is of jij bereid bent de etnische strijd die tussen de autochtonen en de door de EU bureaucraten geïmporteerde achterlijkheid, en die zo'n verwoesting zal achterlaten dat het wel eens meerdere generaties zal duren om deze te herstellen, durft te accepteren...

Naar boven